Posts

How to flush local dns cache

10.7 – 10.8

sudo killall -HUP mDNSResponder

10.5 – 10.6

sudo dscacheutil -flushcache

10.4

lookupd -flushcache